Ik wil een brochure ontvangen

Gelieve het onderstaande te vervolledigen zodat wij u onze brochure over onze vermogensdiensten kunnen sturen.

U hebt het recht om u op elk ogenblik kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.
Bank Degroof Petercam nv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”-verordening 2016/679 van de Europese Unie) en de Belgische wetgeving daaromtrent. Alle relevante informatie aangaande de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, uw rechten en hoe u die kunt laten gelden, vindt u in het Privacy Charter op onze website.